Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
Hizmet ve Araç Talepleri Yönetim Sistemi
Karşılama Sayfası        Sisteme Giriş Sayfası

  Hoşgeldiniz...


Web sitemiz; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kaynak ve zaman verimliliğinin sağlanması açısından, personelimizin, hizmet ve araçlara ayrıca bir iletişime ya da yazılı form kullanmaya ihtiyaç olmaksızın kolayca ulaşabilmesine imkan vermektedir. Sistemin önemli bir özelliği; Atölyeler ve Garajlar tarafından yerine getirilen her iş ve hareketin her an gözlemlenebilir olması ve süresiz kayıt altına alınarak karar vericilere istatistik veriler oluşturabilmesidir.

ÖNEMLİ UYARI: "Hizmet ve Araç Talepleri Yönetim Sistemi" dışından gelen talepler dikkate alınmayacaktır.”

(c) 2008, Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Her Hakkı Saklıdır